Noong unang panahon, wala pa mang paaralan, may nagturo na sa Nayon ng Cupang sa pamamaraang di-pormal. Siya ay si G. Sotero Evangelista. Siya ay nagturo hanggang sa panahon na magkaroon ng Pampublikong Paaralan sa Alabang. Ang ibang Barangay ay wala pang paraalan. Kaya’t ang mga mag-aaral sa buong Muntinlupa ay sa Alabang nagsipag-aral upang makapagtapos ng elementarya.

Sa ganoong kalagayan, kumilos ang mga mamamayan ng Cupang upang makapagpatayo ng sariling paaralan. Humingi sila ng tulong sa nayon upang magkaroon ng lupang pagtatayuan ng gusali. Hindi naman sila nabigo sa kanilang hangarin. Kapwa naghandog ng kabahaging lupa sina G. Paulino Buladas at G. Ireneo Arevalo. Ang ibang bahagi ay binili ng nayon. Iisang nayon na ang Cupang at Buli noon. Nagbuo ng pamunuan ang mga taga-nayon upang mangasiwa sa pagpapatayo ng gusali. Ang salaping ginugol ay abuluyan ng mga mamamayan. Dalawang silid muna ang unang naipatayo noong 1932.

Cupang Barrio School ang pangalan ng paaralan noon. Sinimulang gamitin ang gusali noong 1933. Noong taong panuruan 1940-1041, nagdagdagan pa ng silid ang gusali ng paaralan. Nagkaroon na rin ng ikalimang baitang at apat na guro ang muling nadagdag. Malaki ang populasyon ng paaralan nang panahong iyon. Ngunit sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdigan, at napatigil ang mga mag-aaralsa pag-aaral. Pansamantalang napasara ang mga paaralan. Muling nabuksan ang klase nang tahimik na ang mga Hapong nakahimpil sa bansa.

Dumami ang mga mag-aaral at nagkulang ang mga silid-aralan. Nagkaroon ng “Annexes” ang Cupang Elementary School; isa sa kabilang ¬†Kabulusan, isa sa pook at isa sa Buli. Nang dumami ang mga mag-aaral sa Buli ito ay napahiwalay na sa Cupang. Muli sa pagiging Buli Annex, naging Barrio School ito.

Sa bilis ng paglipas ng panahon, mabilis din ang pagdami ng mag-aaral. Dahil sa sipag at pagsisikap ng mga naging punong-guro ng paaralan, dumami rin ang mga silid-aralan. Sa bawat panahon ng kanilang panunungkulan ang bawat isa sa mga punong-guro ay may naipatayong proyekto sa paaralan. Sila ang mga sumusunod:

  1. Pas G. Moso 6. Gng. Julieta De Torres
  2. Veronica Arizobal 7. Gng. Verna Obiaz
  3. Felicitas de la Cruz 8. Gng. Norma F. Polon
  4. Carmen L. Paranete 9. Gng. Manuela Opalla
  5. Carmelita C. Rongavilla 10. G. Rolando S. Muldong

Noon, ang Buli Elementary School na nakasilong sa mga gusali na nasa tabi ng riles ng tren at Argana’s Compound. Sa kasalukuyan, ang Buli Elementary School ay nakatayo na sa Espeleta St. sa tabi ng sementeryo ng Buli. Ngunit sa kasamaang palad, napag-alaman na isang bahagi ng paaralan ay nahagip ng fault line. Kaya naman ang dalawang unang gusali na ipinatayo rito ay tinibag na upang maging ligtas ang mga mag-aaral. Isang mas malaki at mas matibay na gusali naman ang ipinalit sa mga ito upang magamit ng 1,549 na mga mag-aaral sa kasalukuyang panuruang taon.