Ang Mababang Paaralan ng Buli

Ang Mababang Paaralan ng Buli

Noong unang panahon, wala pa mang paaralan, may nagturo na sa Nayon ng Cupang sa pamamaraang di-pormal. Siya ay si G. Sotero Evangelista. Siya ay nagturo hanggang sa panahon na magkaroon ng Pampublikong Paaralan sa Alabang. Ang ibang Barangay ay wala pang paraalan....